Cơ Sở Quảng Yên

Tháng   Ngày (dự kiến) Lớp khai giảng Lịch học Học phí (VNĐ) Đăng kí online Ghi chú 5 04,18 Tiếng Anh trên công nghệ [...]

Read more...

Cơ Sở Uông Bí

Tháng   Ngày (dự kiến) Lớp khai giảng Lịch học Học phí (VNĐ) Đăng kí online Ghi chú 5 04,18 Tiếng Anh trên công nghệ [...]

Read more...

Thông tin học phí

Tiếng Anh phổ thông Lứa tuổi Khóa học Đơn vị Học phí (VNĐ) Thời lượng Ghi chú 4-11 tuổi LVK 100% Giáo viên nước [...]

Read more...